Γέφυρα Επισκοπής από τον δρόμο Αγαλιανός-Ψηλόβραχος

Γέφυρα Επισκοπής από τον δρόμο Αγαλιανός-Ψηλόβραχος