Ιστορία

Γύρω στο 700 π.Χ. κατοικείται για πρώτη φορά η Λυσιμαχία, το όνομα της οποίας αποδίδεται στον τάφο του Λυσίμαχου, στρατηγό του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Στράβων μίλησε για την ύπαρξη μιας αρχαίας πόλης με το όνομα Κωνώπη που μετονομάστηκε σε Αρσινόη, την περίοδο 299-281 π.Χ., προς τιμή της Αρσινόης, κόρης του βασιλιά της Αιγύπτου Πτολεμαίου Α’. Γίνεται μια ακόμη αναφορά στο όνομα Ύρια, προερχόμενο από το ομώνυμο υδάτινο ρεύμα προς τον Αχελώο.