Εκδηλώσεις

Στη Δημοτική Ενότητα Αγγελοκάστρου, οι σημαντικότερες εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα είναι οι εξής:

 

Στις 6 Αυγούστου, της  «Μεταμόρφωσης του Σωτήρος», το Αγγελόκαστρο έχει το φημισμένο πανηγύρι που γιορτάζει το πλέον ιστορικό  μοναστήρι του, γνωστό ως «Παντοκράτορας». Ένα πανηγύρι με εκδηλώσεις και χορευτικά που φανερώνει τον παραδοσιακό του χαρακτήρα.