Ιστορία

Η ιστορία της περιοχής βασίζεται στην αρχαία πόλη του Στράτου. Από τον 5ο αιώνα , γίνονται αναφορές στο Θουκυδίδη για την περιοχή αυτή χαρακτηρίζοντας την ως «πόλιν μεγίστην της Ακαρνανίας».. Σύμφωνα με την παράδοση, στην πόλη του Στράτου γινόταν η στρατολόγηση των Ακαρνάνων και η συγκρότηση τους σε στρατεύματα.