Πολιτιστικά

Κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, στην περιοχή γύρω από τη Λίμνη του Στράτου, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Στράτου, πραγματοποιούνται πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνταν οι γάμοι των «Βλάχων», κυρίως στο χωριό Στράτος.